Specializace IS TIS pro vymáhání pohledávek

Podpora TISu pro vymáhání pohledávek spočívá v možnosti evidence všech kroků vymáhacího procesu. V rámci průběhu výběru poplatku je možné evidovat neomezený počet vymáhání. Vymáhat tak můžeme nedoplatek dlužné roční částky, nebo i několik let dohromady.

Kroky vymáhání

Ke každému vymáhání evidujeme tzv. kroky vymáhání, které si lze představit jako jednotlivé tiskové sestavy (platební výměr, výzva, atd). U každého kroku můžeme evidovat datumy odeslání, doručení, splatnosti, vykonatelnosti a nabytí právní moci.

Jelikož datumy splatnosti, vykonatelnosti a nabytí právní moci jsou odvoditelné od datumu doručení, umožňuje TIS jejich automatický výpočet. Po zápisu datumu doručení a uložení tzv. "kroku", se program zeptá zda přepočítat datumy, pokud zvolíte možnost "ano", TIS okamžitě vypočte všechny datumy s ohledem na dny pracovního vólna, dny pracovního klidu a svátky.

Výpočet datumů:

  • Datum splatnosti: 15 dní od data doručení 1)
  • Datum vykonatelnosti: 1 den od data splatnosti
  • Datum nabytí právní moci: 30 dní od data doručení 1)

Poznámka:
1) Při výpočtu datumu splatnosti a datumu nabytí právní moci se počítá stanovený počet dní od datumu doručení. V případě že výsledný datum vyšel na sobotu, neděli nebo svátek, posune se datum na den po pracovním dni který po nepracovním dni následuje.

Spojení se spisovou službou

Modul vymáhání je propojen se subsystémem spisové služby Informačního systému TIS. Při generování tiskových sestav je tedy možné aby se zapisovaly informace přímo do podacího deníku a čísla jednací ze spisové služby se rovnou přebírala do tiskových sestav vymáhání. Tímto se ušetří práce jak pracovnicím finančního odboru tak pracovnicím na podatelně.
Způsoby výpočty datumů kroků vymáhání jsme postupně vyvinuli ve spolupráci s p. Věrou Kotasovou a p.Ludmilou Oprštěnou z MěU Frýdlant nad Ostravicí. Systému vazeb mezi předpisem vymáhání a kroky vymáhání byl vyvinut ve spolupráci s paní Irenou Šípovou z MěU Trmice.

 

 

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×
  • 66.8ms
  • 5 574.7 kB
  • ×